Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον Οδηγό Παροχών για Καρκινοπαθείς του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου (ΟΕΚΚ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.agaliazo.gr/.

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ανοιχτή ημερίδα γιόγκα
Εγγραφή στο κανάλι ΥοuTube