Θεραπεία

Συνήθως τα λεμφώματα αντιμετωπίζονται με χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή βιολογικές θεραπείες ή με κάποιο συνδυασμό αυτών. Ο αιματολόγος σας μπορεί να σας συστήσει αρκετούς τύπους θεραπειών ή και απλή παρακολούθηση, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νόσου σας (τύπος, υποτύπος κ.ά.). Ο στόχος της θεραπείας είναι η επίτευξη ύφεσης ή ίασης.

Το λέμφωμα Hodgkin θεραπεύεται σε ποσοστό 80%  με 90% των ασθενών. Το ποσοστό ίασης για το Μη Hodgkin λέμφωμα είναι λίγο χαμηλότερο, καθώς ανέρχεται σε 50%. Και στις δύο περιπτώσεις, η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία του λεμφώματος σε όσο το δυνατόν πιο αρχικό στάδιο ευνοεί τις πιθανότητες πλήρους ύφεσης της ασθένειας.

Η διάγνωση είναι το πρώτο βήμα για τη θεραπεία

Στην ακτινοθεραπεία χρησιμοποιούνται θεραπευτικές δόσεις ακτινοβολίας για τη θανάτωση των κυττάρων του λεμφώματος. Η ακτινοθεραπεία στοχεύει τα τμήματα του σώματος, όπου εντοπίζεται το λέμφωμα, ενώ τα κοντινά όργανα προστατεύονται από την ακτινοβολία. Αυτή η μέθοδος προϋποθέτει διαδοχικές επισκέψεις στο ακτινοθεραπευτικό τμήμα του νοσοκομείου σας για ένα διάστημα.

Η χημειοθεραπεία σκοτώνει τα ταχέως διαιρούμενα και αναπτυσσόμενα κύτταρα, όπως και αυτά του λεμφώματος. Υπάρχουν διάφοροι τύποι χημειοθεραπευτικών φαρμάκων και ο γιατρός σας θα συνδυάσει κάποια από αυτά για τη θεραπεία σας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της νόσου σας. Η χημειοθεραπεία δίνεται σε κύκλους, ενώ μεταξύ των θεραπειών μεσολαβεί ένα κατάλληλο χρονικό διάστημα ανάπαυσης. Η θεραπεία διαρκεί συνήθως 6-10 μήνες και κατά κύριο λόγο χορηγείται στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου. Έτσι, μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι σας την ίδια ημέρα, αν και κάποιες φορές ίσως χρειαστεί να παραμείνετε στο νοσοκομείο για μικρό χρονικό διάστημα.

Οι βιολογικές θεραπείες είναι κυρίως μονοκλωνικά αντισώματα που διεγείρουν την ανοσολογική απάντηση του οργανισμού σας κατά των λεμφοκυττάρων που έχουν αναπτύξει το λέμφωμα. Οι θεραπείες αυτές χορηγούνται ενδοφλέβια και συνήθως η έγχυση γίνεται στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου. Για την πρώτη χορήγησή τους, ίσως χρειαστεί να διανυκτερεύσετε στο νοσοκομείο.

Ορισμένες φορές, στους ασθενείς με βραδέως εξελισσόμενο λέμφωμα Μη Hodgkin, εφαρμόζεται η τακτική της «watch-and-wait»(«παρατήρηση και αναμονή»), κατά την οποία ο ασθενής δεν υποβάλλεται σε κάποια θεραπεία, ώστε να μην υποστεί τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειές της, μιας και δεν έχει συμπτώματα νόσος ή βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Ωστόσο δεν πρέπει να θεωρήσετε ότι η τακτική «watch-and-wait» σημαίνει πως δεν κάνετε κάτι για την ασθένειά σας, καθώς ο γιατρός σας θα σας παρακολουθεί στενά και θα σας παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική βοήθεια.

Ανοιχτή ημερίδα γιόγκα
Εγγραφή στο κανάλι ΥοuTube