Τι συμβαίνει όταν έχετε Λέμφωμα

Τα λεμφώματα είναι κακοήθειες που αφορούν το λεμφικό σύστημα, κυρίως τα λεμφοκύτταρα. Αυτό οδηγεί σε ένα μη φυσιολογικό κύτταρο που λόγω του ανεξέλεγκτου, μη φυσιολογικού πολλαπλασιασμού του με μεγάλη ταχύτητα καθίσταται καρκινικό. Όπως τα φυσιολογικά λεμφοκύτταρα, έτσι και τα καρκινικά λεμφοκύτταρα μπορούν να αναπτυχθούν σε πολλά μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των λεμφαδένων, του σπλήνα, του μυελού των οστών, του αίματος ή άλλων οργάνων.

Τι είναι το λέμφωμα

Σύμφωνα με τις καινούργιες ταξινομήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, υπάρχουν πολλά είδη λεμφωμάτων, τα οποία ταξινομούνται ως επιθετικά ή βραδέως εξελισσόμενα. Το λέμφωμα Hodgkin χαρακτηρίζεται από λεμφοκύτταρα τύπου Reed-Sternberg, ενώ τα Μη Hodgkin λεμφώματα αφορούν στα Β και τα Τ κύτταρα.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για το λέμφωμα, είτε είστε οι ίδιοι ασθενείς με λεμφωμα, είτε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο. Μπορείτε επίσης να κατανοήσετε καλύτερα τη νόσο, σε περίπτωση που πιστεύετε ότι είτε οι ίδιοι είτε κάποιος δικός σας άνθρωπος πάσχει από αυτή.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι καρκίνου στο λεμφικό σύστημα:

  • Λέμφωμα Hodgkin
  • Λέμφωμα  Μη-Hodgkin

Hodgkin λέμφωμα και μη-Hodgkin λέμφωμα

Hodgkin

Το Λέμφωμα του Hodgkin, επίσης γνωστό ως το λέμφωμα Hodgkin και προηγουμένως γνωστό ως νόσος του Hodgkin, είναι ένα είδος λεμφώματος, δηλαδή είναι καρκίνος που προέρχεται από λεμφοκύτταρα.

Πήρε το όνομα του Thomas Hodgkin, που πρώτος περιέγραψε ανωμαλίες στο λεμφικό σύστημα το 1832

Σε αντίθεση με ορισμένα άλλα λεμφώματα, των οποίων η συχνότητα αυξάνεται με την ηλικία, το λέμφωμα Hodgkin συμβαίνει πιο συχνά σε δύο χωριστές ομάδες ηλικίας. Η πρώτη είναι μικρή ενηλικίωση (ηλικίας 15-35) και η δεύτερη είναι σε άτομα άνω 55 ετών, αν και αυτές οι κορυφές μπορεί να διαφέρουν ελαφρά με την εθνικότητα.

Συνολικά, η συχνότητα είναι μεγαλύτερη στους άνδρες. Η ετήσια επίπτωση του λεμφώματος Hodgkin είναι περίπου 1 στα 25.000 άτομα.

Το λέμφωμα Hodgkin χαρακτηρίζεται από την ομαλή εξάπλωση της νόσου από μία ομάδα λεμφαδένων στην άλλη και από την ανάπτυξη συστηματικών συμπτωμάτων με προχωρημένη νόσο. Το λέμφωμα  Hodgkin χαρακτηρίζεται από τα κύτταρα Reed-Sternberg (RS κύτταρα)

Δεν υπάρχουν οδηγίες για την πρόληψη του Λεμφώματος Hodgkin. Αυτό συμβαίνει διότι η αιτία του είναι άγνωστη ή πολυπαραγοντική.

Διαβάστε περισσότερα για το τί είναι το Λέμφωμα Hodgkins

Non-Hodgkin

Υπάρχουν περισσότεροι από 30 διαφορετικοί υπότυποι μη-Hodgkin λεμφώματος (αποτελούνται κυρίως από κακοήθη Β-κύτταρα), οι οποίοι ταξινομούνται βάσει αρκετών παραγόντων, όπως η ταχύτητα αύξησης, ο εντοπισμός και ορισμένα (ιστολογικά) χαρακτηριστικά των ίδιων των κυττάρων του όγκου. Η πρόγνωση της νόσου εξαρτάται από το φορτίο του όγκου του ασθενούς, από τον αριθμό των περιοχών του σώματος που έχουν πληγεί, από την ηλικία των ασθενών, καθώς και από άλλους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί εξετάζονται όταν οι ιατροί συνιστούν ειδικές θεραπευτικές αγωγές.

Εκτιμάται ότι 360.000 άτομα καταλήγουν κάθε χρόνο από τη νόσο. Από τα άτομα που διαγιγνώσκονται  με μη-Hodgkin λέμφωμα κάθε χρόνο, 55% έχουν επιθετικό ή ταχέως εξελισσόμενο μη-Hodgkin λέμφωμα, ενώ το υπόλοιπο 45% των ατόμων που διαγιγνώσκονται με μη-Hodgkin λέμφωμα πάσχουν από βραδέως εξελισσόμενο λέμφωμα, μια βραδέως αναπτυσσόμενη μορφή του καρκίνου

Το μη-Hodgkin λέμφωμα αναπτύσσεται κυρίως σε ενήλικες και η συχνότητα εμφάνισής του παρουσιάζει αιχμή στις ηλικίες 45 έως 60 ετών.

Διαβάστε περισσότερα για το τί είναι το Λέμφωμα μη-Hodgkins

Ανοιχτή ημερίδα γιόγκα
Εγγραφή στο κανάλι ΥοuTube